Fotball eller soccer?

Mange blir litt irriterte når amerikanere omtaler vår hjemlige fotball som soccer. Det virker som om de sier at fotball i deres øyne ikke er ekte fotball. Hvis man går begrepet i sømmene kan man imidlertid se at det ikke er så nedsettende som man først skulle tro. Heller er begrepet mer nøyaktig enn det å bare si fotball.

Det hele handler nemlig om forskjellige regler

Det finnes mange forskjellige måter å leke seg med en ball på. Følger man engelske kilder så var tidlig fotball egentlig ikke mer enn et gateslagsmål som involverte en ball. Et forsøk på å temme ballspillet på sivilisert vis ledet til at man lagde en del regler. Et av regelsettene ble forfattet av Football Association i 1863. Etter egen uttalelse ble disse reglene lagd for å skille sporten fra andre former for fotball. Har kan man spesielt tenke på rugby football, og andre former som inkluderer langt mer intim kontakt. Begrepet soccer oppstod noen år senere som en forkortelse, og det spredte seg utover den engelsktalende verden, som den ene av de to store engelske sportene.

FIFA har også soccer i navnet

FIFA ble til litt senere. Organisasjonen ble opprettet i Paris i 1904, som den internasjonale organisasjonen for Association Fotball. Her bestemte man seg også for at man skulle føye seg etter bestemmelsene i det engelske regelverNorwegian_national_football_association_logoket, for at man slik også skulle kunne organisere internasjonale konkurranser.

Norges Fotballforbund var også del av denne samme internasjonale ånden, og forbundet ble samlet for første gang i 1902. Samme år fikk man også det første norgesmesterskapet i fotball, det hele med de samme reglene som ble vedtatt i England 39 år tidligere.

Derfor er det bare å puste gjennom nesa neste gang du hører noen som bruker begrepet soccer. Begrepet brukes ikke bare av arrogante amerikanere. Det har også dype røtter i britisk fotballkultur, som også er utgangspunktet for vårt norske spill.